Hur många personer skadas svårt i trafiken varje år?

by stenbra

Trafikverket sammanställer statistik över allvarliga skador som är inrapporterade från polis och akutsjukvård. Den statistiken visar att under år 2021 skadades 1505 personer svårt och att 919 av dessa var män. Samma år omkom 210 personer i trafikrelaterade olyckor.  

Antal skadade eller dödade i trafiken de senaste fem åren

Hur många personer skadas svårt i trafiken varje år? Den siffran varierar från år till år. Dels påverkar slumpen statistiken, dels förändras trafikläget över tid. Vi har idag färre dödsfall i trafiken än vad vi hade för några decennier sedan. Bilarna blir säkrare och en del faror kan byggas bort genom smart vägnätsplanering och säkerhetsdetaljer som mitträcken. 

För att få en bra bild över hur läget är idag, kan man samla statistiken över några år och titta på medelvärden. Så här ser statistiken ut för hur många som skadas svårt eller dör i trafiken i Sverige de senaste fem åren:

  • 2017 – 252 döda och 1475 allvarligt skadade.
  • 2018 – 324 döda och 1377 allvarligt skadade.
  • 2019 – 221 döda och 1256 allvarligt skadade.
  • 2020 – 204 döda och 1009 allvarligt skadade.
  • 2021 – 210 döda och 1505 allvarligt skadade.

Medelvärdet över dessa fem år blir 242 döda och 1324 allvarligt skadade. 

Fler män än kvinnor skadas svårt eller dör i trafiken varje år

I trafikverkets sammanställning är det tydligt att det framför allt är män som skadas svårt eller dör i trafiken i Sverige. Av de allvarligt skadade under 2021 var 61% män, och av de 210 omkomna samma år var drygt 74% män. 

Hur många personer skadas svårt i trafiken varje år? Det är en dyster statistik som domineras av män. Även om trafikolyckorna med de allra allvarligaste utgångarna har minskat över tid, har inte fördelningen mellan könen förändrats. Att förbättra trafikläget och förhindra allvarliga trafikolyckor, är alltså i mångt och mycket en fråga om att se till att männens statistik förbättras och kommer i nivå med kvinnornas.

Du kanske också gillar...

Om oss

Stenbra.se är ett livsstilsmagasin på internet. På sajten skriver vi bland annat om mat & dryck, teknik & prylar, nöje och nyheter.

Följ oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för nya blogginlägg, tips och guider. Låt oss hålla dig uppdaterad!